fbpx
Akademia COZiR logo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Regulamin sprzedaży w serwisach

Odpowiedzi na poniższe pytania znacznie przyśpieszą prace na Państwa regulaminem

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  Proszę podać nazwę konta sprzedawcy w serwisie sprzedażowym:

  Jakiego rodzaju działalność prowadzi sprzedawca?

  Proszę podać dane sprzedawcy:

  Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

  Adres e-mail:

  Telefon kontaktowy:

  Adres siedziby:

  NIP przedsiębiorstwa:

  REGON przedsiębiorstwa:

  Numer w KRS lub CEiDG:

  Czy sprzedawca jest płatnikiem VAT?

  Proszę podać dane do reklamacji:

  Proszę podać dane do odstąpienia od umowy:

  Proszę określić branżę, w której będzie prowadzona sprzedaż:

  Proszę określić jakie produkty będą stanowiły asortyment sprzedaży:

  Do kogo kierowania jest oferta sprzedaży?(wielokrotny wybór)

  Proszę określić terytorium dostawy:

  Proszę określić czas w jakim zostanie zrealizowane zamówienie:

  Czy sprzedawca oferuje bezpłatną wymianę towaru?

  Czy oferowane towary są objęte gwarancją?

  Czy sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów?

  Inne dodatkowe informacje:

  Aby otrzymać potwierdzenie wysłania formularza, proszę wpisać swój adres e-mail:

  Masz pytania?