fbpx

Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego do zmian w prawie w 2023 roku

217,00 

Cena obejmuje aktualizację zapisów w regulaminie dla jednego sklepu. Zapisy zostaną dostosowane do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku.

Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego

Kiedy należy dokonać aktualizacji regulaminu sklepu ?

Aktualizacji regulaminu sklepu należy dokonać zawsze kiedy nastąpi zmiana prawa lub gdy zostały w sklepie wprowadzone istotne zmiany. O ile aktualizacja regulaminu ze względu na zmiany w prawie jest dla właścicieli oczywista o tyle aktualizacja treści dokumentu ze względu na zmiany wprowadzone w funkcjonowaniu sklepu już nie. Co zatem oznaczają istotne zmiany ?

Poniżej lista przykładowych zmian, które nakładają na sprzedawcę obowiązek wprowadzenia odpowiednich zapisów.

 1. zmiana danych adresowych sklepu
 2. dodanie lub usunięcie usługi elektronicznej, np. Newslettera
 3. dodanie lub zmiana operatora płatności
 4. wprowadzenie do oferty sklepu towaru, który np. nie podlega prawu odstąpienia od umowy
 5. zmiany w sposobie realizacji zamówień
 6. zmiany w sposobie składania zamówień, np. dodanie możliwości składania zamówień telefonicznie
 7. wprowadzenie do oferty towarów objętych gwarancją

Kto odpowiada za aktualizację regulaminu sklepu?

Za aktualność zapisów regulaminu sklepu odpowiada jego właściciel. To na nim spoczywa obowiązek monitorowania zmian w prawie jak i kontroli zgodności funkcjonalności sklepu z obowiązującymi przepisami.

Kogo i kiedy należy powiadomić o aktualizacji regulaminu sklepu?

Informacja o aktualizacji regulaminu powinna być ogólnodostępna na stronie sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane w sklepie konta klienta powinni zostać dodatkowo poinformowani o zmianie treści regulaminu ze wskazaniem jakie zapisy uległy zmianie lub zostały dodane czy usunięte. Wiadomość należy wysłać odpowiednio wcześnie, aby klienci mieli czas na zapoznanie się z nową treścią regulaminu.

Jaka kara grozi za brak aktualizacji regulaminu sklepu?

Jeśli UOKiK uzna postanowienia regulamin sklepu za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów może nałożyć na właściciela sklepu karę finansową nawet do 10 % przychodów za poprzedni rok obrotowy. Przykładowo, na jeden ze sklepów obuwniczych została nałożona kara ponad 288 tyś. złotych za postanowienie w regulaminie, w którym sklep zastrzegał, że nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zdjęć produktów na stronie sklepu z ich rzeczywistym wyglądem. Z kolei w tym roku (2022 r.) Prezes UOKiK nałożył na VInted karę w wysokości 5,3 mln złotych za zapisy w niewystarczający sposób informujące konsumentów o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży i o tym, jak nie dopłacać do „Ochrony Kupującego”.

Co zrobić, jeśli nie masz pewności czy Twój regulamin sklepu jest aktualny?

W Akademii COZiR przygotowaliśmy specjalny formularz za pośrednictwem, którego każdy sprzedawca może zgłosić swój sklep do bezpłatnego audytu prawnego. Jak to działa ? Prawnicy Akademii COZiR przeanalizują regulamin Twojego sklepu. Zweryfikują go pod kątem błędów w treści, klauzul niedozwolonych oraz braków niezbędnych zapisów.
Sprawdzą czy w prawidłowy sposób informujesz swoich klientów o istotnych kwestiach.
W ciągu 24 godzin od zgłoszenia otrzymasz raport o regulaminie sklepu.

Jak zaktualizujemy regulamin Twojego sklepu?

Aktualizacja obejmuje:

 • dostosowanie zapisów regulaminu
  do przepisów obowiązujących od stycznia 2023 roku,
 • usunięcie zapisów, które są nieaktualne,
 • skorygowanie regulacji niezgodnych z prawem,
  bez zmiany układu dotychczasowego regulaminu. 

W ciągu 3 dni otrzymasz dokument dostosowany do zmian w prawach konsumenta obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Shopping Cart