fbpx

Regulamin sprzedaży na Instagramie

207,00 

Cena zawiera:

 • Dedykowany regulamin sprzedaży na Instagramie
 • 4 formularze reklamacyjne (OMNIBUS)
 • 1 formularz odstąpienia od umowy
 • Monitoring regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w prawie przez okres 12 miesięcy
 • Opracowanie sposobu akceptacji regulaminu sprzedaży w social media

Regulamin sprzedaży na Instagramie

Kompleksowy i starannie sporządzony dokument będzie zabezpieczeniem prawnym dla Twojej firmy

Regulamin sprzedaży na Instagramie- dedykowany

Ze sprzedażą łączy się szereg prawnych obowiązków. Każdy sprzedawca oferujący sprzedaż na odległość ma obowiązek posiadania i udostępniania regulaminu swoim klientom. Sprzedaż przez Instagram (Marketplace, grupy, transmisje na żywo) czy Facebook nie zwalnia z tego obowiązku.

Regulamin stanowi formę realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, która wymaga przekazania konsumentowi określonych informacji przed zawarciem umowy.

Regulamin sprzedaży w social media przygotowany przez prawnika Akademii COZiR zawiera poniższe elementy:

 1. Dane identyfikacyjne sprzedawcy
 2. Wskazanie formy w jakiej dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży
 3. Informacje o dostawie produktu
 4. Informacje o płatnościach
 5. Opis procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej i odstąpienia od umowy
 6. Opis pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Regulamin sprzedaży na Instagramie

Formularze reklamacji i odstąpienia od umowy

Reklamacje i zwroty są integralną częścią procesu sprzedaży, dlatego klienci Akademii COZiR razem z regulaminem sprzedaży na Instagramie otrzymują 4 formularze reklamacji oraz 1 formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Monitoring regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych z zmian w prawie

Obowiązek posiadania i udostępniania regulaminu wynika z art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.0.344) oraz z art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020 poz. 287). Regulamin wymaga aktualizacji wraz z zmieniającymi się przepisami prawa. Obowiązek uaktualniania regulaminu ciąży na sprzedawcy. 

Zamawiając i opłacając w Akademii COZiR “Regulamin sprzedaży w social media”  otrzymasz 12 miesięcy opieki prawnej nad regulaminem napisanym przez prawnika
Akademii COZiR.

Oznacza to, że jeśli w tym okresie nastąpi zmiana prawa
bezpłatnie dostosujemy do niej Twój regulamin.

Opracowanie sposobu akceptacji regulaminu sprzedaży w social media

Przy sprzedaży za pośrednictwem konta na Instagramie powstaje praktyczny problem z uzyskaniem akceptacji regulaminu. Dlatego kluczowe jest opracowanie metody, dzięki której klient potwierdzi zapoznanie się z jego treścią. Sposoby akceptacji mogą być różne, a dobór właściwego może skutecznie ochronić sprzedawcę przed niepotrzebnymi sporami z klientami.

Regulamin sprzedaży na Instagramie w 3 krokach

Zamów i opłać dedykowany regulamin

Odpowiedz na nasze pytania dotyczące Twojej działalności

Otrzymasz regulamin zgodny z aktualnym stanem prawnym

Dedykowany regulamin otrzymasz w ciągu 2 dni roboczych.

Razem z regulaminem sprzedaży na Instagramie możesz zakupić Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - 187 zł

Opinie o nas

Shopping Cart