fbpx

Regulamin sprzedaży w social media

207,00 

Cena zawiera:

 • Dedykowany regulamin sprzedaży w social media Facebook lub Instagram
 • Monitoring regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w prawie przez okres 12 miesięcy
 • Opracowanie sposobu akceptacji regulaminu sprzedaży w social media

Regulamin sprzedaży w social media

Kompleksowy i starannie sporządzony dokument będzie zabezpieczeniem prawnym dla Twojej firmy

Regulamin sprzedaży w social media - dedykowany

Ze sprzedażą łączy się szereg prawnych obowiązków. Każdy sprzedawca oferujący sprzedaż na odległość ma obowiązek posiadania i udostępniania regulaminu swoim klientom. Sprzedaż przez Facebook (Marketplace, grupy, transmisje na żywo) czy Instagram nie zwalnia z tego obowiązku.

Regulamin stanowi formę realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, która wymaga przekazania konsumentowi określonych informacji przed zawarciem umowy.

Regulamin sprzedaży w social media przygotowany przez prawnika Akademii COZiR zawiera poniższe elementy:

 1. Dane identyfikacyjne sprzedawcy
 2. Wskazanie formy w jakiej dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży
 3. Informacje o dostawie produktu
 4. Informacje o płatnościach
 5. Opis procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej i odstąpienia od umowy
 6. Opis pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Monitoring regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych z zmian w prawie

Obowiązek posiadania i udostępniania regulaminu wynika z art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.0.344) oraz z art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020 poz. 287). Regulamin wymaga aktualizacji wraz z zmieniającymi się przepisami prawa. Obowiązek uaktualniania regulaminu ciąży na sprzedawcy. 

Zamawiając i opłacając w Akademii COZiR “Regulamin sprzedaży w social media”  otrzymasz 12 miesięcy opieki prawnej nad regulaminem napisanym przez prawnika
Akademii COZiR.

Oznacza to, że jeśli w tym okresie nastąpi zmiana prawa
bezpłatnie dostosujemy do niej Twój regulamin.

Opracowanie sposobu akceptacji regulaminu sprzedaży w social media

Przy sprzedaży za pośrednictwem Facebooka lub konta na Instagramie powstaje praktyczny problem z uzyskaniem akceptacji regulaminu, dlatego ważne jest aby wypracować sposób, w który klient będzie akceptował treść regulaminu. Sposoby akceptacji mogą być różne, a dobór właściwego może skutecznie ochronić sprzedawcę przed niepotrzebnymi sporami z klientami.

Regulamin sprzedaży w social media w 3 krokach

Zamów i opłać dedykowany regulamin

Określ, których social media ma dotyczyć regulamin

Otrzymasz regulamin zgodny z aktualnym stanem prawnym

Dedykowany regulamin otrzymasz w ciągu 2 dni roboczych.

Opinie o nas

Shopping Cart