fbpx

Jakie są warunki rezerwacji i ceny promocyjnej?

Warunki rezerwacji

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi w ciągu 12 godzin od momentu jego otrzymania.
 2. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłana faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona w następnym dniu roboczym po szkoleniu.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie płatności w terminie  określonym na fakturze  proforma (nie dłuższy jak 7 dni). W przypadku płatności za fakturę proforma na dzień przed planowanym terminem szkolenia, wymagane jest przesłanie potwierdzenia płatności na adres szkolenia@akademiacozir.pl do godziny 18.00.
 4. Warunkiem odbycia się szkolenia stacjonarnego w określonym termnie jest zebranie si e odpowiedniej liczby osób, nie mniejszej jak 12.
 5. Potwierdzenie realizacji szkolenia stacjonarnego Organizator prześle najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane stacjonarnie (np. zbyt mała liczba uczestników) COZiR Sp. z o.o. zaproponuje Klientom szkolenie w formie online w tym samym terminie i godzinach. Jeżeli Klient nie będzie zainteresowany szkoleniem w formule online, COZiR Sp. z  o.o. w terminie 3 dni od powzięcia takiej informacji zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na konto bankowe, z którego była realizowana płatność na rzecz COZiR Sp. z o.o. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez Klienta.
 7. Informacje organizacyjne zostaną przesłane na 3 dni przed terminem szkolenia.
 8. W szczególnych przypadkach Organizator może dokonać zmiany miejsca szkolenia na inne o podobnym standardzie.
 9. Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu: Rezygnację można zgłosić wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygancji powyżej 7 dni przed terminem szkolenia Klient otrzymuje w całości zwrot wpłaconej kwoty. Gdy rezygnacja nastapi na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia organizator zwraca Klientowi 50% wartości uczestnictwa w szkoleniu. W sytuacji, gdy Klient nie zgłosi się na szkolenia i nie zgłosi rezygnacji z udziału w szkoleniu, Klient pokrywa 100 % wartości szkolenia.

Szczegółowy regulamin szkoleń organizowanych przez Akademię COZiR.

Warunki cen promocyjnych

Poniżej przedstawiamy 3 warianty cen promocyjnych. Promocje nie łączą się. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Promocja 1

997 zł/ os. zamiast 1058 zł/os.

Warunki skorzystania z promocji:

 • należy dokonać płatności za rezerwację miejsca do 25 maja 2024 r. 

Jak skorzystać z promocji?

 • zarezerwować miejsce, a następnie dokonać płatności na podstawie faktury proforma lub
 • zakupić miejsce bezpośrednio na stronie Akademii COZiR

Promocja 2

935 zł/ os. zamiast 1058 zł/ os.

Warunki skorzystania z promocji:

 • rezerwacja minimum 2 miejsc przez jedną firmę
 • należy dokonać płatności za rezerwację do 25 maja 2024 r.

Jak skorzystać z promocji:?

 • zarezerwować miejsce, a następnie dokonać płatności na podstawie faktury proforma

Promocja 3

935 zł/os. zamiast 1058 zł/ os.

Warunki skorzystania z promocji:

 • rezerwacji miejsca dokonuje firma, która już korzystała z usług Akademii COZiR
 • należy dokonać płatności za rezerwację do 25 maja 2024 r.

Jak skorzystać z promocji?

 • zarezerwować miejsce, a następnie dokonać płatności na podstawie faktury proforma

Najważniejsze informacje

Szkolenie obsługa reklamacji w sprzedaży.
Aspekty prawne, psychologiczne i procedury.

Data: 11 czerwca 2024 r.

Czas trwania: 9.00-16.00

Miejsce: Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47A/ U-23 01-210 Warszawa

Akademia COZiR Prawa konsumenta bez tajemnic
Shopping Cart