fbpx

Pakiet MINI na rynek niemiecki

923,00 

Cena zawiera:

 • dokumenty w języku polskim i niemieckim
 • regulamin sklepu dostosowany do przepisów rynku niemieckiego
 • politykę prywatności i plików cookies dostosowane do rynku niemieckiego
 • treść do zakładki Impressum
 • treści do zakładek “Reklamacje” i “Zwroty”

 

 

 

Sprzedaż internetowa zgodna z prawem niemieckim

W Niemczech tak jak i w Polsce sprzedawcy internetowi zobowiązani są do udzielenia  klientom (zwłaszcza, jeśli są nimi konsumenci) konkretnych informacji określonych w obowiązujących przepisach. Informacje te przekazywane są za pośrednictwem Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), odpowiednika polskiego regulaminu sklepu. Drugim nie mniej ważnym dokumentem jest Datenschutz, czyli polityka prywatności, w której określone są zasady przetwarzania danych użytkowników sklepu internetowego.

Kierując sprzedaż internetową na rynek niemiecki koniecznym jest posiadanie i udostępnianie warunków handlowych dostosowanych do przepisów prawa niemieckiego. Nie wystarczy przetłumaczenie na język niemiecki regulaminu stosowanego w sklepie internetowym na rynek polski.

Jakie kwestie będzie regulował AGB napisany przez nas?

 1. DEFINITIOREN – definicje pojęć używanych w regulaminie
 2. ALLGEMEINES – postanowienia ogólne
 3. VERTRAGSSCHLUSS – warunki składania zamówień/ zawierania umów
 4. ERFÜLLUNG DES VERTRAG – warunki wykonania umowy sprzedaży
 5. GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGELRÜGE – zapisy dotyczące reklamacji, w tym gwarancji
 6. WIDERRUFSBELEHRUNG – politykę zwrotów
 7. DSGVO – wzmiankę o ochronie danych osobowych
 8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN – Postanowienia końcowe, w tym informację o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów.

O czym ma informować Datenschutz?

Datenschutz to zbiór zasad, procedur i regulacji mających na celu zapewnienie prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych obywateli Niemiec. Ochrona danych osobowych ma na celu zabezpieczenie informacji identyfikujących konkretną osobę przed nieautoryzowanym dostępem, przetwarzaniem czy ujawnianiem.

W ramach Datenschutz, fimry mają obowiązek przestrzegania określonych zasad dotyczących zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to m.in. wymóg uzyskania zgody osoby na zbieranie i przetwarzanie jej danych, odpowiednie zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych, a także określenie celu, dla którego dane są gromadzone i przetwarzane. 

Impressum

Impresum to termin pochodzący z języka niemieckiego, który oznacza informacje o właścicielu serwisu internetowego. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii, jest to obowiązkowa część każdej strony internetowej, zwłaszcza tych prowadzonych przez firmy. W skrócie Impressum jest rodzajem oświadczenia lub deklaracji zawierającej informacje kontaktowe i szczegóły prawne dotyczące strony lub serwisu internetowego.

W Impressum zostaną umieszczone wszystkie niezbędne dane wymagane przez prawo niemieckie.

Reklamacje i zwroty

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązuje prawo do reklamacji określane jako  Gewährleistung oraz prawo do odstąpienia od umowy, określane jako Widerrufsrecht. Prawo do reklamacji i  odstąpienia od umowy jest uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym i dotyczy prawie wszystkich towarów zamawianych online. 

W Zakładce Reklamacje i zwroty Klienci znajdą opis procedury reklamacji i zwrotów. Zostaną poinformowani jak zgłosić reklamację, jakie informacje będą potrzebne do jej rozpatrzenia oraz jak dokonać zwrotu towaru. Ponadto w Zakładce Reklamacje i zwroty klienci odnajdą informacje dotyczące kosztów oraz dane kontaktowe do obsługi sklepu.

Wszystkie informacje będą przedstawione w prosty i zrozumiały sposób.

Podstawy prawne dokumentów z Pakietu MINI na rynek niemiecki

Prawa konsumenta w Niemczech są regulowane przez wiele różnych ustaw i aktów prawnych. Do najważniejszych należą:

 • BGB – Kodeks cywilny
 • AGB -Gesetz – Prawo Ogólnych Warunków Handlowych
 • Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Ustawa o prawie autorskim
 • Gewerbeordnung – Ustawa o regulacji handlu
 • Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • BDSG – Federalna ustawa o ochronie danych

Czym jest Abmahnung?

Abmahnung, to formalne upomnienie lub ostrzeżenie wysylane przez prawnika lub firmę wobec innej osoby lub firmy, która jest podejrzana o działania naruszające prawo.

W kontekście niemieckiego prawa Abmahnung jest powszechnym narzędziem wykorzystywanym w celu zapewnienia przestrzegania przepisów. Głównym celem Abmahnung jest zażądanie zaprzestania naruszenia praw, a także zobowiązanie osoby lub firmy do zapłacenia odszkodowania lub wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną bezprawnym działaniem.

W treści Abmahnung zazwyczaj zawarte są szczegóły dotyczące naruszenia prawa, żądanie zaprzestania tego naruszenia w określonym terminie oraz informacje dotyczące odszkodowania lub innych sankcji, które zostaną zastosowane w przypadku braku reakcji na upomnienie. Nierzadko dołączone są też informacje o prawach i obowiązkach strony, która otrzymuje upomnienie.

Reakcja na Abmahnung jest bardzo istotna, ponieważ w przypadku ignorowania tego dokumentu, mogą zostać wszczęte dalsze kroki prawne, takie jak pozew sądowy, co może prowadzić do znacznych kosztów i konsekwencji prawnych dla strony, która naruszyła prawa.

 

Pakiet dokumentów otrzymasz
w ciągu 5 dni roboczych.

Opinie o nas

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda realizacja zamówienia?

Po dokonaniu płatności za wybrany dokument lub pakiet, otrzymasz od nas formularz z pytaniami. Udzielone przez Ciebie odpowiedzi pozwolą nam przygotować dedykowany dla Twojego sklepu regulamin, politykę lub umowę. W ciągu jednego dnia od przesłania odpowiedzi otrzymasz do wglądu projekt dokumentu. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzimy w nim zmiany. Ostateczną wersję dokumentów prześlemy w zbiorczej wiadomości, którą otrzymasz po zrealizowaniu zamówienia.

W jakim czasie otrzymam gotowe dokumenty?

W przypadku zamówienia pojedynczego dokumentu, np. regulaminu sklepu czas realizacji wynosi 2 dni. Jeśli zamówienie obejmuje pakiet dokumentów, czas realizacji wynosi od 3 do 5 dni. Ponad 97% wszystkich dokumentów tworzymy w czasie krótszym niż zadeklarowany.

Czy opłata za dokumenty jest jednorazowa?

Tak, opłata jest jednorazowa. Dodatkowo w zależności od wybranej opcji, zamówione przez Ciebie dokumenty będą przez nas monitorowane pod względem klauzul niedozwolonych i zmian w prawie. Jeśli nastąpi zmiana prawa, bezpłatnie dostosujemy do niej Twoje dokumenty.

Czy zakupione dokumenty mogą być wykorzystane w innym sklepie?

Nie. Dokumenty są przygotowywane dla konkretnego sklepu. Ich treść jest chronioną Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Akademia COZiR prowadzi rejestr wykonanych dokumentów.

Czy ponosimy odpowiedzialność za przygotowane dokumenty ?

Tak. W Akademii COZiR specjalizujemy się w prawach konsumenta. Prowadzimy szkolenia z obsługi reklamacji i zwrotów, wspieramy naszych klientów w ich relacjach z klientami. Nasi klienci wiedzą, że mogą zwrócić się do nas z każdym pytaniem prawnym z zakresu praw konsumenta.

Czy możemy przygotować dla Ciebie inne niezbędne dokumenty?

Tak, oczywiście. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres: kontakt@akademiacozir.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 501 235 305 (poniedziałek-piątek 9.00-18.00).

Shopping Cart