fbpx

Pakiet MINI na rynek niemiecki

923,00 

Cena zawiera:

 • dokumenty w języku polskim i niemieckim
 • regulamin sklepu dostosowany do przepisów rynku niemieckiego
 • politykę prywatności i plików cookies dostosowane do rynku niemieckiego
 • treść do zakładki Impressum
 • treści do zakładek “Reklamacje” i “Zwroty”

 

 

 

Sprzedaż internetowa zgodna z prawem niemieckim

W Niemczech tak jak i w Polsce sprzedawcy internetowi zobowiązani są do udzielenia  klientom (zwłaszcza, jeśli są nimi konsumenci) konkretnych informacji określonych w obowiązujących przepisach. Informacje te przekazywane są za pośrednictwem Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), odpowiednika polskiego regulaminu sklepu. Drugim nie mniej ważnym dokumentem jest Datenschutz, czyli polityka prywatności, w której określone są zasady przetwarzania danych użytkowników sklepu internetowego.

Kierując sprzedaż internetową na rynek niemiecki koniecznym jest posiadanie i udostępnianie warunków handlowych dostosowanych do przepisów prawa niemieckiego. Nie wystarczy przetłumaczenie na język niemiecki regulaminu stosowanego w sklepie internetowym na rynek polski.

Jakie kwestie będzie regulował AGB napisany przez nas?

 1. DEFINITIOREN – definicje pojęć używanych w regulaminie
 2. ALLGEMEINES – postanowienia ogólne
 3. VERTRAGSSCHLUSS – warunki składania zamówień/ zawierania umów
 4. ERFÜLLUNG DES VERTRAG – warunki wykonania umowy sprzedaży
 5. GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGELRÜGE – zapisy dotyczące reklamacji, w tym gwarancji
 6. WIDERRUFSBELEHRUNG – politykę zwrotów
 7. DSGVO – wzmiankę o ochronie danych osobowych
 8. CONTENT MODERATION – regulacje wynikające z DSA 
 9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN – Postanowienia końcowe, w tym informację o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów.

O czym ma informować Datenschutz?

Datenschutz to zbiór zasad, procedur i regulacji mających na celu zapewnienie prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych obywateli Niemiec. Ochrona danych osobowych ma na celu zabezpieczenie informacji identyfikujących konkretną osobę przed nieautoryzowanym dostępem, przetwarzaniem czy ujawnianiem.

W ramach Datenschutz, fimry mają obowiązek przestrzegania określonych zasad dotyczących zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to m.in. wymóg uzyskania zgody osoby na zbieranie i przetwarzanie jej danych, odpowiednie zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych, a także określenie celu, dla którego dane są gromadzone i przetwarzane. 

Impressum

Impresum to termin pochodzący z języka niemieckiego, który oznacza informacje o właścicielu serwisu internetowego. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii, jest to obowiązkowa część każdej strony internetowej, zwłaszcza tych prowadzonych przez firmy. W skrócie Impressum jest rodzajem oświadczenia lub deklaracji zawierającej informacje kontaktowe i szczegóły prawne dotyczące strony lub serwisu internetowego.

W Impressum zostaną umieszczone wszystkie niezbędne dane wymagane przez prawo niemieckie.

Reklamacje i zwroty

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązuje prawo do reklamacji określane jako  Gewährleistung oraz prawo do odstąpienia od umowy, określane jako Widerrufsrecht. Prawo do reklamacji i  odstąpienia od umowy jest uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym i dotyczy prawie wszystkich towarów zamawianych online. 

W Zakładce Reklamacje i zwroty Klienci znajdą opis procedury reklamacji i zwrotów. Zostaną poinformowani jak zgłosić reklamację, jakie informacje będą potrzebne do jej rozpatrzenia oraz jak dokonać zwrotu towaru. Ponadto w Zakładce Reklamacje i zwroty klienci odnajdą informacje dotyczące kosztów oraz dane kontaktowe do obsługi sklepu.

Wszystkie informacje będą przedstawione w prosty i zrozumiały sposób.

Podstawy prawne dokumentów z Pakietu MINI na rynek niemiecki

Prawa konsumenta w Niemczech są regulowane przez wiele różnych ustaw i aktów prawnych. Do najważniejszych należą:

 • BGB – Kodeks cywilny
 • AGB -Gesetz – Prawo Ogólnych Warunków Handlowych
 • Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Ustawa o prawie autorskim
 • Gewerbeordnung – Ustawa o regulacji handlu
 • Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • BDSG – Federalna ustawa o ochronie danych
 • Das Gesetz über digitale Dienste – Akt o usługach cyfrowych
Baza wiedzy, reklamacje, zwroty, rękojmia, odstąpienie od umowy

Czym jest Abmahnung?

Abmahnung, to formalne upomnienie lub ostrzeżenie wysylane przez prawnika lub firmę wobec innej osoby lub firmy, która jest podejrzana o działania naruszające prawo.

W kontekście niemieckiego prawa Abmahnung jest powszechnym narzędziem wykorzystywanym w celu zapewnienia przestrzegania przepisów. Głównym celem Abmahnung jest zażądanie zaprzestania naruszenia praw, a także zobowiązanie osoby lub firmy do zapłacenia odszkodowania lub wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną bezprawnym działaniem.

W treści Abmahnung zazwyczaj zawarte są szczegóły dotyczące naruszenia prawa, żądanie zaprzestania tego naruszenia w określonym terminie oraz informacje dotyczące odszkodowania lub innych sankcji, które zostaną zastosowane w przypadku braku reakcji na upomnienie. Nierzadko dołączone są też informacje o prawach i obowiązkach strony, która otrzymuje upomnienie.

Reakcja na Abmahnung jest bardzo istotna, ponieważ w przypadku ignorowania tego dokumentu, mogą zostać wszczęte dalsze kroki prawne, takie jak pozew sądowy, co może prowadzić do znacznych kosztów i konsekwencji prawnych dla strony, która naruszyła prawa.

 

Pakiet dokumentów otrzymasz
w ciągu 5 dni roboczych.

Opinie o nas

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda realizacja zamówienia?

Po dokonaniu płatności za wybrany dokument lub pakiet, otrzymasz od nas formularz z pytaniami. Udzielone przez Ciebie odpowiedzi pozwolą nam przygotować dedykowany dla Twojego sklepu regulamin, politykę lub umowę. W ciągu jednego dnia od przesłania odpowiedzi otrzymasz do wglądu projekt dokumentu. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzimy w nim zmiany. Ostateczną wersję dokumentów prześlemy w zbiorczej wiadomości, którą otrzymasz po zrealizowaniu zamówienia.

W jakim czasie otrzymam gotowe dokumenty?

W przypadku zamówienia pojedynczego dokumentu, np. regulaminu sklepu czas realizacji wynosi 2 dni. Jeśli zamówienie obejmuje pakiet dokumentów, czas realizacji wynosi od 3 do 5 dni. Ponad 97% wszystkich dokumentów tworzymy w czasie krótszym niż zadeklarowany.

Czy opłata za dokumenty jest jednorazowa?

Tak, opłata jest jednorazowa. Dodatkowo w zależności od wybranej opcji, zamówione przez Ciebie dokumenty będą przez nas monitorowane pod względem klauzul niedozwolonych i zmian w prawie. Jeśli nastąpi zmiana prawa, bezpłatnie dostosujemy do niej Twoje dokumenty.

Czy zakupione dokumenty mogą być wykorzystane w innym sklepie?

Nie. Dokumenty są przygotowywane dla konkretnego sklepu. Ich treść jest chronioną Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Akademia COZiR prowadzi rejestr wykonanych dokumentów.

Czy ponosimy odpowiedzialność za przygotowane dokumenty ?

Tak. W Akademii COZiR specjalizujemy się w prawach konsumenta. Prowadzimy szkolenia z obsługi reklamacji i zwrotów, wspieramy naszych klientów w ich relacjach z klientami. Nasi klienci wiedzą, że mogą zwrócić się do nas z każdym pytaniem prawnym z zakresu praw konsumenta.

Czy możemy przygotować dla Ciebie inne niezbędne dokumenty?

Tak, oczywiście. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres: kontakt@akademiacozir.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 501 235 305 (poniedziałek-piątek 9.00-18.00).

Shopping Cart